Държавен вестник бр. 52 от 14.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 52 от 14.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране – Франция (HQ RRC – FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC)
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за чужденците в Република България
РЕШЕНИЕ за избиране на подуправител на Българската народна банка

Президент на републиката

УКАЗ № 109 за награждаване на г-н Чън Би-хо – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 111 за освобождаване на главен комисар Калин Георгиев Георгиев от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
УКАЗ № 112 за назначаване на Светлозар Стоянов Лазаров на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
УКАЗ № 113 за насрочване на частичен избор за кмет на община Белене, област Плевен, на 29 септември 2013 г.
УКАЗ № 115 за прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
УКАЗ № 117 за насрочване на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.
УКАЗ № 118 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково, на 29 септември 2013 г.

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 362 от 12 юни 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52″ на територията на област Кюстендил и област Благоевград

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2699-МИ от 6 юни 2013 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове

 

Вашият коментар