Държавен вестник, бр. 50 от 07.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 50 от 07.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и в чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната

Президент на републиката

УКАЗ № 93 за награждаване на Енчо Стоев Пиронков с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 94 за награждаване на проф. Елена Иванова Баева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 95 за награждаване на Калинка Згурова Кънева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 96 за награждаване на Ана (Ани) Димитрова Бакалова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 97 за награждаване на Найден Станев Вълчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 98 за награждаване на Драгомир Димитров Ненов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 23 май 2013 г. по конституционно дело № 1 от 2013 г.
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество6

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация в областта на отбраната

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2697-НС от 3 юни 2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. на ЦИК15
РЕШЕНИЕ № 2690-НС от 30 май 2013 г. отнсно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – София, и Административния съд – София, към Апелативния съд – София, за 2013 г.

 

Вашият коментар