По-добра защита за пътниците в градския и междуградския автобусен транспорт в ЕС

изтеглен файлОт 01.03.2013 г. влезе а в сила Регламент (ЕС) № 181/2011, с който се предоставят нови права на пътниците в градския и междуградския автобусен транспорт в целия Европейски съюз (ЕС), съобщиха от пресентъра на Представителството на Европейската Комисия у нас. В регламента се определят основните права на пътниците и се налагат определен брой задължения за автобусните превозвачи и управителите на автогари във връзка с отговорността им към пътниците. Броят на пътниците, използващи градски и междуградски автобуси в ЕС, е около 70 милиона годишно.

 

Съгласно новия регламент правата на пътниците, използващи градски и междуградски автобуси, са подобни на тези при самолетния, железопътния и корабния транспорт. Новите права включват:

  • Недискриминация въз основа на националност по отношение на тарифи и други договорни условия;
  • Недискриминационно третиране за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.По-конкретно това предвижда безплатна помощ на пригодените за целта автогари и в градските или междуградските автобуси, както и финансова компенсация за загуби или повреди, нанесени на оборудването им за придвижване;
  • Подходяща и леснодостъпна информация, която се предоставя на всички пътници преди и по време на пътуването, както и наличие на обща информация за техните права на автогарите и в интернет;
  • Възстановяване на пълната стойност на билета или превоз по друг маршрут в случай на дублиране на резервации, отмяна на пътуването или закъснение с повече от 2 часа след обявения час на заминаване (прилага се само за пътувания на разстояние над 250 km);
  • Възстановяване на пълната стойност на билета плюс обезщетение в размер на 50 % от цената му в случай на дублиране на резервации, отмяна на пътуването или закъснение с повече от 2 часа след обявения час на заминаване, в случай че автобусният превозвач не е в състояние да осигури на пътника правото да избере между възстановяване на стойността на билета и превоз по друг маршрут (прилага се само за пътувания на разстояние над 250 km);
  • Адекватна помощ (закуски, храна, напитки, а при необходимост — и настаняване) в случай на отмяна на пътуването или закъснение с повече от 90 минути при пътувания с продължителност над 3 часа (прилага се само за пътувания на разстояние над 250 km);
  • Обезщетение в случай на смърт, телесна повреда, загуба или повреда на багаж вследствие на пътнотранспортни произшествия;
  • Установен от автобусните превозвачи механизъм за разглеждане на жалби, достъпен за всички пътници;
  • Създаване на независими органи във всяка държава от ЕС, притежаваща правомощия да прилага регламента и при необходимост да налага наказания.

Предложението на Европейската комисия относно правата на пътниците в автобусния транспорт бе направено преди пет години, като дотогава не съществуваше нито международно споразумение, приложимо в повечето държави членки, нито законодателство на ЕС, което да установява общи права за пътниците за този вид транспорт.

С приемането на Регламента относно правата на пътниците в автобусния транспорт през 2011 г. бе успешно завършена правната рамка за потребителите на всички видове транспорт на европейско равнище.Днес ЕС е първото в света интегрирано пространство за права на пътниците:те са защитени, когато пътуват в ЕС, независимо дали са избрали като средство за придвижване въздушен, железопътен, корабен или автобусен транспорт.

През есента на 2013 г. Европейската комисия ще проведе първата среща с националните компетентни органи, за да координира ефективното прилагане на законодателството в областта на правата на пътниците в автобусния транспорт.

 

Вашият коментар