Образувано е ново тълкувателно дело относно разпореждане с имот в режим СИО

PractikaС Определение № 55 от 25.02.2013 г. по т.д.№ 184/12 г. състав на ІІ т.о. на Върховния касационен съд (ВКС) е спрял производството по делото, като на основание чл.292 ГПК е предложил на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния правен въпрос, по който е констатирал противоречива съдебна практика по чл.290 ГПК, а именно:

Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл.135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност.

Председателят на ВКС е разпоредил да се образува т.д.№ 5/ 2013 г.  за приемане на тълкувателно решение.

Вашият коментар