Електронното публикуване на официален вестник на ЕС става автентично

work_eu_directiveОт 1 юли 2013 г. електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правна сила съгласно Регламент № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 година относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз.

Съгласно Регламента Официален вестник се публикува в електронна форма на всички официални езици на институциите на Европейския съюз и единствено публикуваният в електронна форма Официален вестник е автентичен и има правно действие.

 

Електронното издание на Официален вестник е придружено с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение и създаден от устройство за създаване на защитени подписи в съответствие с Директива 1999/93/ЕО. Квалифицираното удостоверение и неговите подновени версии се публикуват на уебсайта EUR-Lex, за да се даде възможност на обществеността да проверява усъвършенствания електронен подпис и автентичния характер на електронното издание на Официален вестник.

Електронното издание на Официален вестник се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex в актуален формат и за неограничен период. Справките с него са безплатни.

 

 

 

Вашият коментар