Държавен вестник бр. 31 от 29.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 31 от 29.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти
ПРАВИЛНИК за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 12757 от 16 октомври 2012 г. по административно дело № 5983 от 2012 г.
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2013 г.

 

Вашият коментар