Държавен вестник бр. 29 от 22.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 29 от 22.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 51 за освобождаване на бригаден генерал Пламен Маринов Лилов от длъжността командир на 68-а бригада „Специални сили“, назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция, и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 март 2013 г.
УКАЗ № 52 за награждаване на Иван Николов Абаджиев с орден „Стара планина“ първа степен

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № Iз-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
НАРЕДБА № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Компютърен аниматор“
НАРЕДБА № 80 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
НАРЕДБА № Н-26 от 2010 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия

Министерство на вътрешните работи Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-547 от 11 март 2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10567 от 18 юли 2012 г. по административно дело № 14419 от 2011 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2163-НС от 15 март 2013 г. относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 2168-НС от 16 март 2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 2172-НС от 18 март 2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК
МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването за народни представители
РЕШЕНИЕ № 2175-НС от 19 март 2013 г. относно поправка в Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 2152-НС от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд и Административния съд – Видин, към Апелативния съд – София, за 2013 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив