Държавен вестник бр. 23 от 08.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 23 от 08.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол

Президент на републиката

УКАЗ № 33 за назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория
УКАЗ № 45 за възлагане на парламентарната група на Движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 4 март 2013 г. за обявяване за избран за председател на Конституционния съд на Република България Димитър Великов Токушев

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 123 от 21 февруари 2013 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 139 от 5 март 2013 г. за обявяване на 6 март 2013 г. за Ден на национален траур

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
НАРЕДБА № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 24 на БНБ от 21 февруари 2013 г. за пускане в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Самуил“ от серията „Средновековни български владетели“ на стойност 10 лева

 

Вашият коментар