Държавен вестник бр. 31 от 29.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 31 от 29.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

КЗК извърши проверка на място в офиси на енергоразпределителни дружества

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9На 28 март 2013 г., Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извърши проверка в офиси на енергоразпределителни дружества във връзка с образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС от страна на „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН Саут Истърн Юръп” ЕАД, „Енерго-про продажби“ АД, „Енерго-про мрежи“ АД, „Енерго-про България трейдинг“ ЕАД, „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, както и Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България” и Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт”.

Има още

Отговор на МТСП във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

PravoОтправено е следното запитване до Министерство на труда и социалната политика:

Учител съм с ТЕЛК 57 %, и синдикален председател и журналист. Разбрах, че нямам право да ползвам едновременно отпуск по чл. 155 и чл. 319 от КТ. Според Областната инспекция по труда в родния ми град, имам право. В крайна сметка, има ли друг нормативен документ, който разрешава ползване и по чл. 319?

Има още

Електронното публикуване на официален вестник на ЕС става автентично

work_eu_directiveОт 1 юли 2013 г. електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правна сила съгласно Регламент № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 година относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз.

Съгласно Регламента Официален вестник се публикува в електронна форма на всички официални езици на институциите на Европейския съюз и единствено публикуваният в електронна форма Официален вестник е автентичен и има правно действие.

Има още

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

43570ko3nlvthxvКомисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на ВиК услуги в гр. Видин, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

 

Има още

ЕК започна консултация в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г.

изтеглен файлДнес Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз (ЕС) в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г.

 

Има още

EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

изтеглен файлДнес Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в Европейски съюз (ЕС), като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

Има още

Ново ТР относно доказателствената сила на нотариалния акт

PractikaНотариалният акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, не се ползва с материална доказателствена сила по чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост, тъй като такава е присъща на официалните свидетелстващи документи за факти.
При оспорване на признатото с акта право на собственост тежестта за доказване се носи от оспорващата страна, без да намира приложение редът на чл. 193 ГПК.

Има още

Прокуратурата привлече в качеството на обвиняем Мирослав Найденов

Prosecutor-logo (1)На 26 март 2013 г., Специализираното звено за противодействие на злоупотребите със средства на Европейския съюз към СГП привлече в качеството на обвиняем Мирослав Найденов – бивш министър на земеделието и храните, предадоха от пресцентъра на прокуратурата. Досъдебното производство № 29-П/2009 г., по което той е привлечен като обвиняем, е образувано на 9 ноември 2009 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 321, ал. 6 НК.

 

Има още

Държавен вестник бр. 30 от 26.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 30 от 26.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още