Стартира услугата Електронно свидетелство за съдимост

NewsОт 20 февруари 2013 г., Министерство на правосъдието предоставя нова услуга – електронно свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост (ЕСС) се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството, съобщиха от пресцентъра на министерството.

 

С новата услуга ще се намали административната и регулаторна тежест при издаване на свидетелство за съдимост по досегашния ред.  Драстично се намалява необходимото време на гражданите и бизнеса за ползване на услугата. Дава се възможност за абсолютно безхартиено заявяване, заплащане и предоставяне на електронно свидетелство за съдимост и с това се намалят разходите на гражданите, бизнеса и администрацията.

ЕСС има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител, но само в електронния си вид важи за срок от 6 месеца от датата на издаването му.

ЕСС се получава след заплащане на държавната такса в размер на 3 лева по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието.

ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес: https://cs.mjs.bg/, през Интернет и чрез мобилни устройства.

През изминалата 2012 г. съдилищата в страната са издали 718 659 свидетелства за съдимост. Хартията, изразходвана за тях, е равна на височината на 30-етажен блок.

Вашият коментар