Обжалване по административен ред на актове на органите по приходите

ProceduriУстановеното в ДОПК субективно право за административно обжалване на актове, издавани от органите по приходите е правна гаранция, даваща възможност за защита на законните интереси на данъчните субекти. С подаването на жалба данъчният субект сезира горестоящия административен орган, който има правомощието да разгледа издадения акт.

Има още

Стартира услугата Електронно свидетелство за съдимост

NewsОт 20 февруари 2013 г., Министерство на правосъдието предоставя нова услуга – електронно свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост (ЕСС) се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Има още

Държавен вестник бр.16 от 19.02.2013 г.

Държавен вестник, брой 16 от 19.02.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Прокуратурата обвини министерство отбраната за трагедията в село Бисер

Prosecutor-logo (1)Досъдебното производство, което Районна прокуратура гр. Харманли води с оглед престъпление по чл. 335 ал.2 вр. ал.1 НК – за установяване причините за скъсване на стената на язовир край с. Иваново, вследствие на което беше причинено наводнение, предизвикало значителни вреди и последва смъртта на 6 лица в с. Бисер и 2-е в с. Иваново беше изпратено по компетентност на Военно-окръжна прокуратура гр.Пловдив, предадоха от пресцентъра на прокуратурата.

 

 

Има още

СГП образува досъдебно производство срещу бивш председател на ДКЕВР

Prosecutor-logo (1)Днес, 18 февруари 2013 г., Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу Ангел Семерджиев – бивш председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Досъдебното производство се води, за това че в периода 2009 – 2012 г., в качеството си на длъжностно лице – председател на ДЕКВР, Семерджиев е използвал своето служебно положение, за да набави за другиго – „Про енерджи трейд ” ООД, противозаконна облага – получен лиценз за търговия с енергия за срок от 10 г. – престъпление по чл. 283 НК.

Държавен вестник бр.15 от 15.02.2013 г.

Държавен вестник, брой 15 от 15.02.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Парламентът реши всички участници в изборния процес да могат да получават подписано и подпечатано ксерокопие от протокола с резултатите

430x287Парламентът реши избирателните комисии да предоставят срещу подпис на членовете на комисията, на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от протокола с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник – председателя и секретаря. Това решиха депутатите с приетия на второто четене законопроект за промени в Изборния кодекссъобщиха от пресцентъра на парламента.

Има още

ЕК предлага данък върху финансовите сделки в рамките на засиленото сътрудничество

изтеглен файлРазпоредбите за облагането с данъка върху финансовите сделки (ДФС) в рамките на засиленото сътрудничество бяха установени в предложението, което днес прие Комисията. Както беше поискано от 11-те държави членки, които ще прилагат този данък, предложената директива има същия обхват и цели като първоначалното предложение за ДФС, което Комисията изготви през септември 2011 г. Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия у нас.

Има още

Върховна административна прокуратура започна проверка

Prosecutor-logo (1)Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за нарастващото недоволство на граждани от цялата страна срещу високите цени на електрическата и топлинната енергия, Върховната административна прокуратура започна проверка за законност на актовете и дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ като специализиран контролен орган по приложението на Закона за енергетиката и свързаните с него подзаконови нормативни актове, съобщиха от пресцентъра на институцията.

 

 

Има още

НС регламентира условията, при които чужди инвеститори ще придобиват разрешение за пребиваване у нас и гражданство

430x287Българско гражданство по натурализация може да придобие лице, което преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване на базата на инвестиция и е вложило не по-малко от 1 млн.лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект. Това реши парламентът, който гласува отново промени в Закона за насърчаване на инвестициите, върнати от президента.

 

Има още