Отговор на МТСП във връзка с чл. 355 от КТ относно трудовия стаж по втори ТД

Отправено е следното запитване до Министерство на труда и социалната политика:

„Прибавя ли се зачетеният трудов стаж, придобит по втори трудов договор, описан във втора трудова книжка, към стажа по основния трудов договор? Ако се прибавя, на какво основание се прави?“

Отговор на МТСП от 10.12.2012 г. във връзка с чл355 от КТ

Работникът или служителят следва да има само една трудова книжка, може и с продължения, в която се вписва трудовия стаж по основното трудово правоотношение (основен трудов договор). За стажа, придобит по втори или повече допълнителни трудови договори, се издава УП-3.

Съгласно чл355, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) по този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя.

От тази разпоредба следва, че на работника или служителя не се признава повече трудов стаж, т. е. „не се прибавя“ за права по КТ.

Трудовият/осигурителен стаж в повече по втория трудов договор ще послужи при упражняване на правото на пенсия.

Вашият коментар