Ново европейско свидетелство за управление на МПС

изтеглен файлОт 19 януари 2013 г. всички нови свидетелства за управление, издадени в Европейския съюс (ЕС), ще представляват пластмасова „кредитна карта“ със стандартен европейски формат и по-сигурна защита. Новото европейско свидетелство постепенно ще замени повече от 100 различни модела от хартия и пластмаса, които в момента се използват от над 300 млн. водачи на МПС в целия ЕС, предадоха от Представителството на Европейската Комисия у нас.

 

Новото европейско свидетелство е част от по-широкообхватен пакет от мерки (3-та директива за свидетелствата за управление), които влизат в сила с цел да се насърчи свободното движение, да се води борба с измамите, свързани със свидетелствата за управление на МПС, и да се подобри пътната безопасност в целия ЕС.

Основните промени, които ще влязат в сила на 19 януари 2013 г., са следните:

Стандартен европейски формат

Всички нови европейски свидетелства за управление ще се издават в съответствие с нов формат — пластмасова „кредитна карта“, като на тях ще има снимка и информация, отговаряща на стандартни изисквания — елементи, които могат лесно да бъдат разпознати и разчетени в целия ЕС. (вж. снимката по-долу). Всички нови свидетелства ще се издават в този формат от 19 януари 2013 г.

Издадените до момента свидетелства не са засегнати, но ще бъдат сменени с отговарящи на новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г. Европейското свидетелство за управление може да бъдат приспособено, за да включва национални символи в зависимост от решенията, които са взети на равнище държави членки.

Повишена сигурност

Новото свидетелство за управление включва няколко елемента за защита с цел да не може да бъде подправяно и да се избегне фалшифициране.

Освен това като съпътстваща новия формат мярка е създадена европейска електронна система за обмен на данни с цел улесняване на обмена на информация между националните администрации. Това ще опрости процеса на контрол на свидетелствата за управление при лица, които се преместват да живеят от една държава членка в друга. Новото свидетелство също така значително ще помогне например за премахване на „туризма за свидетелства за управление на МПС“ и на измамите, за прилагане на нови, по-строги забрани за държавите членки да издават свидетелства на лица, чието свидетелство вече е било отнето или неговото действие е било прекратено или ограничено от друга държава членка.

Редовното подновяване на свидетелствата

От основно значение за борбата с измамите и подобряването на безопасността на движението по пътищата е необходимостта от редовно подновяване на свидетелствата в целия ЕС.Съгласно новите правила свидетелството трябва да се подновява на всеки 10 — 15 години за водачите на леки автомобили и мотоциклетистите, в зависимост от разпоредбите на съответната държава членка.За водачи на автобуси и камиони свидетелството трябва да се подновява на всеки пет години, като за подновяването ще бъде необходим медицински преглед.

Това е административното подновяване и не изисква допълнителен изпит.То гарантира, че информацията, снимките и другите данни върху свидетелствата са актуални, че елементите за защита могат да бъдат редовно актуализирани в съответствие с новите технологии и че държавите членки непрекъснато разполагат с актуална информация за свидетелствата в обращение.

Защита на уязвимите водачи

Европейският режим за свидетелствата за управление засилва защитата за най-уязвимите категории участници в пътното движение.Това включва:

  • Повишаване на възрастовата граница за пряк достъп (чрез практически и теоретичен изпит) до свидетелства за управление на мощни мотоциклети — от 21 години в момента на 24 години.
  • Повишаване на възрастовата граница, както и въвеждане на допълнителни стъпки по пътя към постепенен достъп.Новият режим изисква шофьорски опит от най-малко четири години (вместо две) с мотоциклет с по-ниска мощност преди да бъде издадено свидетелство за управление на най-мощните мотоциклети.
  • Мотопедите са отделени в нова категория превозни средства и от кандидатите за свидетелства за управление на мотопеди отсега нататък ще се изисква да преминат теоретичен изпит.Държавите членки могат също така да въведат изпит за проверка на уменията и на поведението, както и медицински прегледи.ЕС определя минимална препоръчителна възраст (16 години), при навършването на която свидетелствата се признават взаимно от всички държави членки (държавите членки могат да понижат тази възраст на 14 години в рамките на съответната страна).Досега нямаше минимални изисквания на равнището на ЕС по отношение на мотопедите.

Минимални стандарти за изпитващите лица

Изпитващите лица ще трябва да отговарят на минимални стандарти по отношение на началната им квалификация и периодичното обучение.Тази мярка ще осигури контрол на качеството при новата система.

Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление бе приета от държавите членки и Европейския парламент през 2006 г.Тя трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 19 януари 2011 г. и ще се прилага изцяло от 19 януари 2013 г.

Вашият коментар