Министърът на земеделието внесе сигнал при главния прокурор

Prosecutor-logo (1)На 15 януари 2013 г., в канцеларията на главния прокурор беше внесен сигнал от министъра на земеделието и храните – г-н Мирослав Найденов, с молба за проверка от страна на прокуратурата на всички актове за промяна на предназначението и продажбата на горски територии, държавна собственост, за времето от 2003 г. до настоящия момент.

Към сигнала са приложени справки от Министерството на земеделието и храните, за периода от средата на 2010 г. до м. декември 2012 г., и от Изпълнителната агенция по горите за периода от м. юни 2008 г. до м. юни на 2010 г.

Сигналът ще бъде изпратен по компетентност на Върховната административна прокуратура, която съобразно правомощията си, ще прецени последващите действия, които ще предприеме.

Вашият коментар