fbpx

Държавен вестник бр.8 от 29.01.2013 г.

Държавен вестник, брой 8 от 29.01.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 4 за награждаване на Йордан Йовчев Йовчев с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 5 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долен, община Златоград, област Смолян, на 7 април 2013 г.
УКАЗ № 6 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 21 януари 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
НАРЕДБА за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 21 януари 2013 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи

Министерство на отбраната

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ за водоснабдяване на полигон Ново село, Зона 1 Предна оперативна база
НАРЕДБА № Н-1 от 14 януари 2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Комисия за защита от дискриминация

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“
НАРЕДБА № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
НАРЕДБА № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2013 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg