Държавен вестник бр.8 от 29.01.2013 г.

Държавен вестник, брой 8 от 29.01.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 4 за награждаване на Йордан Йовчев Йовчев с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 5 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долен, община Златоград, област Смолян, на 7 април 2013 г.
УКАЗ № 6 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 21 януари 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
НАРЕДБА за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 21 януари 2013 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи

Министерство на отбраната

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ за водоснабдяване на полигон Ново село, Зона 1 Предна оперативна база
НАРЕДБА № Н-1 от 14 януари 2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Комисия за защита от дискриминация

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“
НАРЕДБА № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
НАРЕДБА № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2013 г.

 

Вашият коментар