Архив за 2012 г.

ВКС обяви за нищожни неравноправни клаузи на дружества за електрическа енергия

Върховният касационен съд обяви за нищожни клаузи в общите условия на „Е. ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД и „Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ” АД, с което потвърди позицията на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че конкретните текстове дават по-големи права на търговеца за сметка на тези на потребителите.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр.81 от 23.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 81 от 23.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР на ВКС относно възстановяване на работа на дисциплинарно уволнен работник

С разпореждане от 26.03.2012г. на Зам. председателя на Върховния касационен съд и Председател на ГК е образувано тълкувателно дело № 2/2012 г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд /ВКС/, гражданска колегия /ГК/, четвърто гражданско отделение /ІV г.о./, който на основание чл. 292 ГПК с определение от 07.11.2011 г. е спрял производството по гр.д. № 1737/2010 г. и е предложил на общото събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос :

Може ли да се възстанови на предишна работа работник или служител при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл.326, ал.1 КТ, ако заповедта за дисциплинарно уволнение е отменена, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието?

Прочети пълния текст на публикацията »

Становище на КЗК относно изменение на закона за обществените поръчки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изготви становище по искане на Министерски съвет във връзка с предложение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно необходимостта от изменение и допълнение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при обжалването на процедурите.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Предложение за снемане на депутатски имунитет

Миналата седмица главният прокурор на Република България Борис Велчев внесе в 41-то Народно събрание предложение за снемане на депутатския имунитет по две досъдебни производства на народните представители Митхат Мехмет Табаков и Гюнай Хасан Сефер.

 

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Европейският съд забрани търговските практики, заблуждаващи за спечелена награда

Забранени са агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност за да я получи, той трябва да направи някакъв разход.
Тези практики са забранени, дори ако наложеният на потребителя разход е незначителен в сравнение със стойността на наградата или дори ако не носи никаква печалба на търговеца.

Прочети пълния текст на публикацията »

Омбудсманът иска тълкувателно решение от ВКС по текст от ГПК

Националният омбудсман изпрати до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии при Върховния касационен съд (ВКС) искане да приеме тълкувателно решение по въпроса с кое процесуално действие се насочва изпълнението върху недвижимо имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо съгласно чл. 435, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и което действие съответно длъжникът може да обжалва в едноседмичния срок по чл. 436, ал. 1 от ГПК, това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр.80 от 19.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 80 от 19.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Прочети пълния текст на публикацията »

Застроените имоти – публична държавна собственост ще трябва да се застраховат и срещу природни бедствия

Застроените имоти – публична държавна собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения. Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Закона за държавната собственост по предложение на Министерския съвет.

В по-голямата си част застрахователните компании при застраховката за природни бедствия не включват риска от земетресения, пише вносителят.

Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите срещу рисковете „природни бедствия“ и „земетресение“, предвидиха депутатите.

Предвижда се законът да влизе в сила от 1 януари 2013 г. Така се дава възможност на организациите на бюджетна издръжка да преструктурират при необходимост разходите си за осигуряване на необходимите средства, посочва Министерският съвет.

 

 

 

На 22 октомври ВКС ще гледа делото на Христо Ковачки

На 22 октомври Върховният касационен съд ще гледа делото на бизнесмена Христо Ковачки, обвинен за данъчни престъпления. Софийският градски съд го осъди на 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 20 000 лв. Софийският апелативен съд с присъда от 29. 05. 2012 г. отмени изцяло първоинстанционната присъда.
Делото е образувано по жалба на прокуратурата, която иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

Архив