Парламентът прие промени в Закона за търговския регистър

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за Търговския регистър. Агенцията по вписванията вече ще съхранява предоставените й писмени документи за срок от десет години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на 10-годишния срок те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд.

 

 

Редът и начинът за съхранение и унищожаване ще се определят от изпълнителния директор на агенцията.

Депутатът от ГЕРБ Емил Радев обясни, че подадените документи веднага се сканират. Затова според него е необосновано държавата да харчи пари и да търси сгради за съхраняването на тези документи повече от десет години.

Със законопроекта се променя уредбата, свързана с търговците, които не са се пререгистрирали до 31 декември 2011 г. или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация. Заявление за ликвидация на непререгистриран търговец ще може да се подава в търговския регистър в срок до 31 януари 2015 г., реши парламентът. Уточнен е и кръгът на заинтересованите лица, засегнати от прекратяването на дейността на търговеца, които могат да поискат ликвидация.

Вашият коментар