Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани от големи горивни инсталации, ще се утвърждават с наредба на Министерския съвет. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Министерският съвет трябва да приеме Преходен национален план за поетапно привеждане на големите горивни инсталации с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 мегавата, в съответствие с изискванията на наредбата. Документът ще бъде изпратен за одобряване от Европейската комисия (EK).

От 1 януари 2016 г. Министерството на околната среда и водите ежегодно ще изпраща информация до ЕК за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, както и на количеството подавана енергия за всяка от включените в Преходния национален план инсталации. Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия са разположени инсталациите, ще създава и поддържа публичен регистър.

Вашият коментар