Държавен вестник бр.101 от 18.12.2012 г.

Държавен вестник, брой 101 от 18.12.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Нова услуга на Агенцията по вписванията „SMS оповестяване”

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на правосъдието Диана Ковачева представиха на 12 декември, новата услуга на Агенцията по вписванията „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“, предадоха от министерство на правосъдието.

 

 

Има още

Решение на Европейския съд относно намаляване на обезщетението при уволнение на работниците в предпенсионна възраст

Социален план може да предвижда намаляване на обезщетението при уволнение на работниците в предпенсионна възраст.
Ако обаче при изчисляването на това намаляване се вземе предвид възможността за по-ранно пенсиониране поради увреждане, е налице забранена от правото на Съюза дискриминация.

Има още

Нова услуга на НОИ за изчисляване на пенсиите по електронен път

„Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията“ е новата електронна услуга, която е достъпна за потребителите чрез интернет страницата на Националния статистически институт.

 

Има още

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани от големи горивни инсталации, ще се утвърждават с наредба на Министерския съвет. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

ЕС предупреждава да внимаваме за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Европейската комисия публикува резултатите от проверка, извършена в целия Европейския съюз (ЕС), на уебсайтовете за продажба на игри, книги, видеофилми и музика, които могат да бъдат изтеглени на компютър или на мобилно устройство. Данните сочат, че над 75 % от тези уебсайтове изглежда не спазват правилата за защита на потребителите.

Има още

ВКС потвърди условната присъда на бившия председател на СРП Славчо Кържев

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди едногодишната условна присъда на бившия районен прокурор на София Славчо Кържев. С присъда на Софийския градски съд от 16 май 2011 г., потвърдена с решение на Софийския апелативен съд от 25 юни 2012 г. Кържев бе признат за виновен в извършването на престъпление срещу правосъдието по чл. 289, предложение 2-ро от Наказателния кодекс. Според обвинението, възприето като доказано от съда, като шеф на Софийската районна прокуратура Кържев е оказвал натиск (склонявал) върху подчинения си прокурор Петьо Петров да върне автомобил, веществено доказателство по дело, за който имало спор за собственост, на една от спорещите страни – обвиняем по делото.

Има още

Държавен вестник бр.98 от 11.12.2012 г.

Държавен вестник, брой 98 от 11.12.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Разяснение на НАП относно здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство, пребиваващо в държава-членка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:

В запитването си лицето посочва, че за периода ноември 2006 г. – декември 2011 г. е пребивавало в Германия, където се е обучавало във висше учебно заведение. В качеството си на учаща се, надхвърлила 30-годишна възраст, е внасяла здравноосигурителни вноски в тази държава – по договори с частни застрахователни компании. Интересува се, могат ли приложените към писмото й документи, удостоверяващи периодите на осигуряване в Германия, да послужат за коригиране на здравноосигурителния статус в България.

Има още

Решение на съда в Люксембург относно замяна на наказания на незаконно пребиваващи емигранти

Директивата относно връщането на незаконно пребиваващи имигранти допуска държава членка да налага за незаконно пребиваване наказание глоба, което при определени условия може да бъде заменено с наказание експулсиране.
Посочената директива обаче не допуска държава членка да налага за незаконно пребиваване наказание домашен арест, ако не се гарантира, че изпълнението на това наказание се прекратява от момента, от който стане възможно физическото транспортиране на заинтересованото лице извън посочената държава членка.

Има още