ЕС предупреждава да внимаваме за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Европейската комисия публикува резултатите от проверка, извършена в целия Европейския съюз (ЕС), на уебсайтовете за продажба на игри, книги, видеофилми и музика, които могат да бъдат изтеглени на компютър или на мобилно устройство. Данните сочат, че над 75 % от тези уебсайтове изглежда не спазват правилата за защита на потребителите.

 

Най-тревожен в случая е фактът, че сред целевата публика на тези сайтове има и уязвими потребители, а именно – деца. Потребителите трябва да се ориентират в лабиринт от договорни условия, за да разберат колко ще трябва да платят в крайна сметка. Децата пък често биват подлъгани да купят стоки, свързани с игри, за които се предполага, че са безплатни. В случай на възникнал проблем често пъти е трудно да се установи контакт с отдела за следпродажбено обслужване, тъй като на повече от една трета от уебсайтовете липсват данни за връзка. Сега националните правоприлагащи органи ще се свържат с дружествата, за да им дадат възможност да изяснят позицията си или да коригират своите уебсайтове.

Основните проблеми са следните:

  1. Неравноправни клаузи:договорните условия трябва да бъдат посочени ясно и да са справедливи.На общо 230 уебсайта (69 %) бяха публикувани условия, които се смятат за неравноправни, например: i) търговецът не поема отговорност, в случай че изтегленият продукт повреди устройството на потребителя; ii) потребителите нямат възможност или са възпрепятствани да упражнят правото си за уреждане на спора по съдебен път или чрез други правни средства или упражняването на това право е затруднено; iii) потребителите нямат право да получат нов продукт или да поискат да им бъдат възстановени разходите, в случай че изтегленият продукт не работи;
  2. Право на отказ:поради естеството на изтегляните продукти потребителят губи правото си да се откаже от договора, след като изтеглянето е започнало със съгласието на потребителя ( с други думи, изтегленият продукт не може да бъде върнат).Търговците обаче са длъжни да уведомят потребителите за този факт преди покупката.На 141 уебсайта (42 % от проверените уебсайтове) тази информация не бе предоставена;
  3. Липсваща информация за наименованието и адреса на търговеца:търговците са длъжни да посочват на уебсайта си своето наименование, пощенски и електронен адрес, за да могат потребителите да се свържат с тях в случай на нужда.На 121 уебсайта (36 %) тази основна информация липсваше.

Освен че проведе масова проверка, Комисията възложи извършването на допълнително проучване, което показа следното:

  1. Липса на информация относно географските ограничения:възможно е потребителите да не могат да използват изтегленото цифрово съдържание в страна, различна от тази, в която живеят, и търговците трябва да ги уведомят за това. 73 % от всички проверени уебсайтове не предоставят информация по въпроса, а когато все пак тази информация е посочена, тя често е част от общите условия, поради което е трудно да бъде намерена.
  2. Игрите, рекламирани като „безплатни“, често са свързани с плащане на по-късен етап:близо 9 от всеки 10 уебсайта не информират предварително ползвателите за допълнителните услуги или покупките срещу заплащане в хода на играта.Въпреки че тази информация често пъти е отбелязана в договорните условия, цените не са посочени ясно.

Масовата проверка представлява проверка на уебсайтове в целия ЕС с цел да се открият нарушения назаконодателството за защита на потребителите и впоследствие да се гарантира неговото прилагане. Проверката се координира от Комисията и се извършва едновременно от националните правоприлагащи органи. През месец юни т.г. бе проведена масова проверка във връзка с цифровото съдържание.

Националните органи вече започнаха да се свързват с дружествата, като изискват от тях да представят обяснения или да коригират своите уебсайтове. Тези, които не го направят, са заплашени от съдебни мерки, водещи до налагане на глоби или дори закриване на уебсайтовете им. Националните правоприлагащи органи ще представят на Комисията доклади до есента на 2013 г. Комисията ще изготви доклад относно резултатите.

Вашият коментар