Държавен вестник бр.95 от 04.12.2012 г.

Държавен вестник, брой 95 от 05.12.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност

Президент на републиката

УКАЗ № 400 за назначаване на Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел Салвадор със седалище в Мексико
УКАЗ № 401 за назначаване на Василий Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва със седалище във Варшава
УКАЗ № 402 за назначаване на полковник Калин Савов Кузманов на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 декември 2012 г.
УКАЗ № 403 за освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия, и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната, считано от 1 декември 2012 г.
УКАЗ № 404 за освобождаване на бригаден генерал Марин Панайотов Начев от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ и назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия, считано от 1 декември 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от 26 ноември 2012 г. за приемане на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
НАРЕДБА за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г.
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Министерство на културата

СПОГОДБА между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество в областта на защитата на авторското право и сродните права
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
НАРЕДБА № Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Департамента на националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Румънското министерство на националната отбрана, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати и Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно финансирането на проектирането и изграждането на нови съоръжения за Международното училище във Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“

Комисия за защита на конкуренцията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на конкуренцията

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-1143 от 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1143 от 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за поддържане и текущ ремонт на пътищата

 

Едно мнение по „Държавен вестник бр.95 от 04.12.2012 г.

  1. Pingback: Мерки на Министерство на правосъдието доведоха до отпадане на още една наказателна процедура срещу България

Вашият коментар