БНБ намали основния лихвен процент

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка, Българска народна банка (БНБ) обяви, считано от 1 декември 2012 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.03 на сто.

Показателят отчита намаление с 0.01 процентни пункта спрямо месец ноември тази година.

Спрямо декември 2011 година, когато ОЛП беше 0.22 на сто, се отчита намаление с 0,19 на сто.

Основният лихвен процент се образува от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец, който отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки.

 

Източник http://econ.bg/

Вашият коментар