Според съда в Люксембург България не може да спира пътуването на граждани с дълг към частни лица

Съдът на Европейския съюз реши, че България не може да ограничава свободата на движение извън странта на граждани, които имат задължения към частни лица. Съдиите в Люксембург се произнесоха по дело днес, заведено от българския гражданин Христо Бялков, чието право за придвижване е било ограничено от българските власти заради дълг към физическо лице, съобщи пресслужбата на съда.

 

На 17 април 2007 г. на Бялков е забранено да напуска територията на България и да му бъдат издавани паспорти или заместващи ги документи. По искане на частен съдебен изпълнител посочената мярка е наложена на мъжа от директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи заради задължение в размер на 200 000 лева към друго частноправно лице от български произход.

В съобщението за становището на съда се казва, че Съдът на Европейския съюз вече се е произнасял дали мерки за забрана за напускане на страната, наложени от държавата на един от собствените ѝ граждани, тъй като е длъжник по данъчно задължение, квалифицирано от националното право като задължение в голям размер, са съвместими с европейските закони.

В рамките на настоящото преюдициално запитване съдът на ЕС и бил приканен да вземе становище в хипотезата, в която дългът не е към държавния бюджет, а към частно лице.

Съдът в Люксембург припомня, че за да са обосновани, мерките, приети по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, трябва да се основават изключително на личното поведение на засегнатото лице. Освен това законодателството на ЕС изрично изключва възможността държава членка да се позовава на съображения, свързани с обществения ред, за икономически цели.

В своето решение Съдът приема, че правото на ЕС не допуска прилагане на национална разпоредба, която предвижда ограничаване на правото на свобода на движение на гражданин на дадена държава членка в рамките на съюза, само защото има задължения към частно лице, които надхвърлят законово определен праг и не е обезпечено.

 

Текстът на съдебното решение може да прочетете Тук

Източник dnevnik.bg

Вашият коментар