Ще отпадне изискването фирмите да подават отчети в Търговския регистър

Ще отпадне изискването фирмите да подават годишен финансов отчет по няколко пъти пред няколко държавни институции. Това става ясно от плана за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса, който правителството прие вчера, предаде БГНЕС.

 

В плана са включени 249 мерки със срок за изпълнение до 30 ноември 2012 г. В основната си част мерките са инициирани по предложение на представители на неправителствени, браншови и работодателски организации, публикации и коментари в медиите.

Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от близо 750 регулаторни режима. Предвижда се намаляване на необходимите документи за ползване на 84 услуги; намаляване сроковете за предоставяне на 54 услуги; отпадане на 42 услуги; обмен на информация по служебен път за 30 услуги, създаване на електронни регистри за 17 услуги.

Ще се направят промени в Закона за счетоводството и в Закона за Търговския регистър, с които Агенцията по вписванията ще се присъедини към Единна входна точка между Национална агенция по приходите и Националния статистически институт за годишните финансови отчети. Така на практика фирмите вече няма да подават годишните си финансови отчети в Търговския регистър, изискване, което тази година създаде редица проблеми на фирмите и техните счетоводители.

Правят се и други важни промени, свързани фирмите и гражданите. Във връзка със зачестили случаи на „кражби“ на фирми и на имотни измами Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията са провели срещи с мобилните оператори и интеграторите на SMS услуги, в резултат на които е взето решение да се въведе SMS известяване при наличие на искане за промяна в партидата на търговско дружество в Търговския и Имотния регистър. Услугата ще е подобна на тези, използвани в банковия сектор за известяване при извършване на картови разплащания.

Първоначално услугата в Търговския регистър ще бъде стартирана като пилотен проект и ще обхваща собствениците и управляващите на ООД, ЕООД и ЕТ. Предстои и разширяването на услугата и спрямо Имотния регистър за нуждите на собствениците на имоти и извършваните разпоредителни сделки, например: прехвърляния. Услугата ще се предоставя срещу заплащане.

 

Вашият коментар