Ново европейско законодателство за утвърждаване на правата на жертвите на престъпления

Заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар на ЕС, отговарящ за правосъдието, приветства днес окончателното приемане на нов европейски законодателен акт, който ще утвърди правата на около 75 милиона души, които са жертви на престъпления в ЕС всяка година. Това съобщават от пресцентъра на Представителството на Европейската комисия у нас.

 

 

До 15 % от населението на ЕС може да стане жертва на престъпление на територията на Съюза всяка година. Освен това много повече близки членове на семействата на жертвите могат да бъдат засегнати, защото им помагат да превъзмогнат изпитанието или да се възстановят от телесно увреждане или финансови трудности вследствие на престъплението. Рискът да станат жертви на престъпление е също толкова голям при пътуване в чужбина, колкото и у дома. Като се има предвид, че всяка година в рамките на ЕС европейците извършват близо 1,25 милиарда туристически пътувания, неизбежно част от тях стават жертва на престъпление в друга държава.

Минималните норми за жертвите са част от по-широката цел за изграждане на европейско пространство на правосъдие, така че хората да могат да разчитат на едно и също равнище от основни права и да имат доверие в правосъдната система, независимо от това къде се намират в рамките на ЕС.

Правата на жертвите също така са основни права, които включват зачитане на човешкото достойнство, на личния и семейния живот и на собствеността. Тези права следва да бъдат гарантирани наред с правата на другите лица, участващи в наказателното производство, например обвиняемите.

Друг важен принцип е недискриминирането на жертвите при достъп до правата им. Съдът на Европейския съюз потвърди в своето дело Cowan срещу Trésor public, че например предоставянето на обезщетение не трябва да бъде ограничено на основание на гражданството. По делото британски турист във Франция е жертва на грабеж и телесна повреда на изхода на парижка станция на метрото. Съдът постанови, че що се отнася до обезщетението за вреди, гражданинът на Обединеното кралство е трябвало да бъде третиран по същия начин като френски гражданин, защото като турист е имал право да се възползва от свободата на предоставяне на услуги.

Новите мерки за подобряване на защита на жертвите, представени днес, са част от последващите действия на Комисията по Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.

Директивата на ЕС относно правата на жертвите на престъпления беше приета днес от Съвета на министрите, след като новите правила бяха одобрени от Европейския парламент с убедително мнозинство (611 гласа „за“, 9 — „против“ и 13 — „въздържал се“)(MEMO/12/659).В новата директива на ЕС се установяват минимални стандарти за правата на жертвите, независимо от това къде се намират те (вж.IP/11/585).

Комисията представи предложението за директива на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата на жертвите на престъпления през май 2011 г. (IP/11/585 и MEMO/11/310).Директивата беше приета днес от Съвета на ЕС, след като беше гласувана на пленарно заседание на Европейския парламент (MEMO/12/659).Това беше възможно, след като през юни Европейският парламент и Съветът на министрите постигнаха съгласие след интензивни преговори с посредничеството на Европейската комисия.След публикуването на директивата вОфициален вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с две години за въвеждането на разпоредбите в своите национални законодателства.

Новата директива на ЕС относно минималните стандарти за правата на жертвите ще гарантира, че във всички 27 държави от ЕС:

  • на жертвите се гледа с уважение и полицията, прокурорите и съдиите са обучени как да се отнасят към тях по подходящ начин;
  • на жертвите се предоставя информация относно техните права и техния случай по разбираем за тях начин;
  • съществува подкрепа за жертвите;
  • жертвите могат да участват в производството, ако желаят това, и им се оказва помощ да се явят по делото;
  • се определят уязвимите категории жертви — например децата, жертвите на изнасилване или хората с увреждания — и им се осигурява подобаваща защита;
  • на жертвите се осигурява защита за времето на полицейското разследване на престъплението и по време на съдебното производство.

Вашият коментар