Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон

Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон, които целят да се противодейства на забавените плащания между предприятия и между предприятия и държавни органи. С измененията се въвежда срок за плащане от 30 дни от получаването на фактурата. При забавяне на изпълнението на парично задължение, когато кредиторът е изпълнил задълженията си по договор и ако друго не е уговорено, той има право на обезщетение в размер на законната лихва, както и на разноски за събиране на вземането си в размер 80 лева, предвиждат измененията.

Народните представители приеха на първо четене още два проекта за промени в Търговския закон, внесени от депутати от ГЕРБ и от Коалиция за България. Измененията са свързани с подобряване на производството по несъстоятелност.

Вашият коментар