Държавен вестник бр.83 от 30.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 83 от 30.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за фуражите
РЕШЕНИЕ за произвеждане на национален референдум

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 от 26 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2012 г.

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Косово за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
ПРОТОКОЛ за прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Косово за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
НАРЕДБА № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
НАРЕДБА № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 10 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2012 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив