Уволнението на Мирослава Тодорова противоречи на принципите на ООН

Международната комисия на юристите (International Commission of Jurists – ICJ) излезе с позиция по повод уволнението на съдия Мирослава Тодорова. В нея те призовават властите в България да осигурят както на председателката на Съюза на съдиите, така и на всички останали магистрати в България адекватна защита от тормоз и сплашване.

 

В своя остро критична позиция от авторитетната организация заявяват, че наказанието на Тодорова на практика противоречи на основните принципи на ООН, „които защитават свободата на изразяване на съдиите (Принцип 8) и свободата на съдиите да образуват и да членуват в професионални организации,включително с цел защита на тяхната независимост (Принцип 9)“.

Организацията изразява притеснение, че уволнението на Мирослава Тодорова може да се окаже злоупотреба с правомощия, която има за цел да бъде отстранен един съдия, заради неговите публични възражения срещу намесата в независимостта на съдебната власт от страна на правителството. Организацията припомня, че като председател на Съюза на съдиите в България тя е изразявала многократно критики към работата на ВСС.

Според ICJ злоупотребата с дисциплинарната процедура противоречи на Основните принципи на ООН за независимостта на съдебната власт. Според организацията санкцията наложена на съдия Тодорова
е непропорционална на вмененото й нарушение – забавяне на мотивите по няколко дела, предвид факта, че подобни забавяния не са необичайни за българската съдебна система. При налагането на наказанието ВСС не е взел предвид факта, че натовареността в този съд е до осем пъти по-висока от другите съдилища.

Организацията изразява становище, че наказанието противоречи на Принцип 18 от  Основните принципи на ООН за независимостта на съдебната власт, а именно, че „съдиите трябва да бъдат отстранявани единствено по съображения за некомпетентност или заради поведение, което ги прави негодни да изпълняват задълженията си“.

В края на отвореното писмо се напомня, че според принципите на ООН съдебната власт трябва да работи, свободна от влиянието и намесата на управляващите, независимо от причините за натиска. Правителството е призовано да покаже, че „се спазва институционалната и личната независимост на съдиите, както и че са взети мерки съдиите да правораздават, без заплахи от всякакъв вид“.

Вашият коментар