Търговският регистър ще уведомява чрез SMS за промяна в регистрацията

Министерство на правосъдието стартира обществена поръчка за провеждането на конкурс за изграждане на специален софтуер, чрез който ще се изпращат кратки съобщения /SMS/ при промяна в регистрацията на фирми в Търговския регистър.

 

 

 

Предвижда се изработването на софтуера да приключи в края на месец октомври 2012 г. и от края на месец ноември 2012 г. всички собственици на фирми и чуждестранни търговци да могат да бъдат уведомявани за промяна в регистрацията на дружествата чрез SMS.

Системата за SMS оповестяване на настъпила входяща регистрация ще даде възможност,  без допълнителна натовареност на Търговския регистър и без да се засягат базите данни на регистъра, да се информира бързо и качествено всеки желаещ, независимо дали е собственик на дялове, акции или е свързан с търговското дружество, за което се интересува.

Едно от основните изисквания за системата е съобщението до адресатите да не съдържа лични данни и да е достатъчно лаконично, но разбираемо.

Детайли по провеждането на конкурса ще бъдат достъпни на интернет-страниците на Агенцията по обществени поръчки и на Агенцията по вписванията.

 

Вашият коментар