Държавен вестник бр.64 от 21.08.2012 г.

Държавен вестник, брой 64 от 21.08.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на финансите

ДОГОВОР за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
ДОГОВОР за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
АКТ за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.

Министерство на вътрешните работи Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Iз-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
НАРЕДБА № Iз-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-1405 от 2009 г. за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1405 от 2009 г. за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
НАРЕДБА № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота
НАРЕДБА № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота
НАРЕДБА № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2012 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив