Влизат в сила разпоредбите на ЕС за улесняване на трансграничното наследяване

Новите разпоредби на Европейския съюз за намаляване на правните усложнения в случаите на смърт на член на семейството, който притежава имущество в друга държава от ЕС, са публикувани в днешния брой на  Официален вестник на Европейския съюз, се съобщава от Представителството на Европейската Комисия в България. Това означава, че те стават част от правото на ЕС. Новият регламент относно трансграничното наследяване, предложен от Европейската комисия и официално приет от държавите — членки на ЕС миналия месец, ще улесни европейските граждани при решаването на правни въпроси, свързани със завещание или наследяване с международен елемент.

 

Според изчисленията разпоредбите ще осигурят правна сигурност на 450 000 европейски семейства годишно, които уреждат въпроси, свързани с наследяване с международен елемент. Като се има предвид, че над 12,3 млн. граждани на ЕС пребивават в друга държава от ЕС, от новите разпоредби вероятно ще се възползват много повече хора. Понастоящем държавите членки разполагат с три години, за да приведат в съответствие националните си закони, така че новите разпоредби на ЕС да могат да се прилагат ефективно.

С този закон се опростяват процедурите и се предоставя правна сигурност на гражданите. Новият регламент на ЕС улеснява определянето на това кое право ще се прилага във всеки отделен случай.

С новия закон значително се опростява уреждането на наследяване с международен елемент, като се осигурява единен критерий за определяне на компетентния съд иприложимото право при трансгранични дела: обичайното местопребиваване на починалия. Съгласно този закон гражданите ще могат да организират предварително завещаването на своето имущество при пълна правна сигурност. В закона се предвижда и създаването на европейско удостоверение за наследство, което ще позволява доказването на статута на наследник или на управител на наследство в целия ЕС без други формалности. Това представлява значителен напредък по отношение на настоящото положение, при което за гражданите е много трудно да упражняват своите права. В резултат на това процедурите ще се ускорят, а разходите за тях ще намалеят, с което ще се спестят на хората време и пари за съдебни такси.

Линк към новия регламент може да откриете Тук

Вашият коментар