Отпадна законовата поправка „Витоша Ски“

В парламента не бе постигнато съгласие по върнатите от президента поправки в Закона за горите и най-спорната от тях, предизвикала улични протести в София – за облекчения за ски строителство в горски терени, без промяна на предназначението им. С нея се съкращава процедурата по изграждането на нови писти, лифтове и други обекти и се спестява на инвеститорите таксата, която се плаща за промяната.

 

Като следствие се очертава втори зимен сезон на Витоша без работещи лифтове, тъй като от дружеството собственик „Витоша ски“ АД  твърдят, че без споменатата поправка са в законова невъзможност да изпълняват задълженията си. Фирмата спря съоръженията в края на миналата година с ултиматума, че няма да ги пусне, преди да влязат в сила поисканите от нея изменения за строителство без промяна на предназначението на горските терени.

Екоорганизациите предложиха проблемът с лифтовете да се уреди, като собственикът придобие право на строеж за тях за определен срок. Така „Витоша ски“ ще може да подмени някои от най-старите и амортизирани съоръжения. Те посочиха, че фирмата ги е закупила без отстъпено право на строеж, както изрично е записано в приватизационните документи на „Романски“, т.е. със статут на материали, а не на сгради, а оттам и на по-ниска цена.

Според природозащитниците със спирането на лифтовете „Витоша ски“ нарушава приватизационния договор от 2007 г., който предвижда запазването на предмета на дейност за срок от 25 години, а неустойката за нарушаване предмета на договора е 100% от продажната цена. Екоорганизациите смятат, че затова държавата и общината трябва да влязат във владение на ски съоръженията над София.

 

Вашият коментар