Държавен вестник бр. 51 от 06.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 51 от 06.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 244 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, на 7 октомври 2012 г.
УКАЗ № 247 за награждаване на г-н Димитър Михайлов Атанасов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 248 за награждаване на г-н Васил Лязе с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 28 юни 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 на Министерския съвет от 2010 г. за закриване на задгранични представителства на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 на Министерския съвет от 2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 28 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ № 533 от 28 юни 2012 г. за признаване на сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за представителна организация на национално равнище

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЕ на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие, прието с Решение № 596, част A на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната банка за възстановяване и развитие
ИЗМЕНЕНИЯ на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, сключени чрез размяна на писма на 31 юли 2006 г., 15 ноември 2006 г. и 5 декември 2006 г.
ИЗМЕНЕНИЕ на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 март 2012 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз
НАРЕДБА № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз
НАРЕДБА № 23 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 13 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Министерство на труда и социалната политика Министерство на здравеопазването Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
НАРЕДБА № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1908-НС от 2 юли 2012 г. за обявяване за избрана за народен пред¬ставител в Двадесет и трети мно¬гомандатен изборен район – София, Ваня Чавдарова Добрева от листата на Коалиция за България на мястото на Анна Георгиева Янева

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив