Президентът връща за ново обсъждане част от разпоредбите на Закона за съдебната власт

На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в НС Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет на 7 юни 2012 г,  се съобщава в пресцентъра на президентството.


 

С указ от 14 юни 2012 г. държавният глава наложи вето на текстовете от закона, които предвиждат, че след изтичането на мандатите им членовете на ВСС и инспекторите от Инспектората към ВСС ще бъдат назначавани на позиция, по-висока от тази, която са заемали преди избирането им.

Тези разпоредби от приетия закон предизвикаха остри обществени реакции и поставиха въпрос доколко съответстват на Конституцията. Независимостта на съдебната власт е конституционен принцип. Една от гаранциите за тази независимост е правото й сама да назначава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. Приетите от парламента промени могат да се определят като намеса в дейността на съдебната власт от страна на законодателната.

Президентът счита, че въведените с § 12 и § 16 привилегии за настоящите изборни членове на Висшия съдебен съвет, за главния инспектор и за инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет не отговарят на обществените очаквания.

Въпреки че президентът неведнъж през последните седмици изрази несъгласието си настоящият ВСС да номинира и избере следващия главен прокурор на Републиката, държавният глава не налага вето на този текст от закона. Промяната предвижда процедурата за избор на председатели на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор да започва 6 месеца преди изтичането на мандата им.

Президентът винаги е считал публичността и прозрачността на процедурите като основна предпоставка за това изборът да бъде аргументиран и основан на професионалните качества на кандидатите. По-дългият срок дава на номинираните възможност да представят пред обществеността концепциите си за работа като ръководители на най-висшите съдилища и на прокуратурата. Според президента Росен Плевнелиев, има достатъчно гаранции и механизми, които му дават увереност, че новият главен прокурор ще бъде избран от следващия ВСС.


Вашият коментар