Президентът подписа указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Президентът Росен Плевнелиев подписа указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, се посочва от пресцентъра на президентството. С приетия от Народното събрание на 19 юни 2012 г. закон се въведе забрана за производство и продажба на заготовки за цигари с филтър. По повод на тази забрана от страна на работещи в дружества за производство на такива заготовки беше изразена готовност за протест.

 

 

Президентската институция е изразявала неведнъж желанието си Република България да има икономическо развитие, което да гарантира устойчив растеж. Държавата е длъжна да търси ефективни правни механизми, които да водят до откриване на работни места и закрила на инвестициите. Установяването на оспорваната забрана, обаче, е въпрос от компетентността на Народното събрание и израз на законодателна целесъобразност.

Свободната стопанска инициатива не изключва държавното регулиране на стопанските дейности по законодателен ред. Гарантираното от Конституцията право на труд несъмнено обхваща възможността на всеки гражданин да избира свободно своята професия. Това обаче не означава да се осигури на всеки да упражнява професията си по един-единствен избран от него начин. Предвид това президентът не е убеден, че оспорваната забрана по същество е противоконституционна.

Въпреки изразените опасения президентът подписа указ за обнародване на приетия закон заради промените в положителна посока, които се постигат с него. Извън общественото внимание останаха например приетите правила за подпомагане на тютюнопроизводителите в контекста на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони, промените при окачествяване на тютюна при изкупуване. Следва да се подкрепи тенденцията за засилване на контрола за вредните съставки в тютюневите изделия, което е в интерес на здравето на потребителите.

 

Вашият коментар