Държавен вестник бр. 48 от 26.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 48 от 26.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Без лицензия за производство на енергия за централи с обща електрическа мощност до 10 МW

Да не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия за централи с обща инсталирана електрическа мощност до 10 МW, реши Народното събрание. На заседанието си на 22 юни 2012 г. парламентът прие на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката. Досега издаване на лицензия не се изискваше за централи с обща инсталирана мощност до 5 MW.

Има още

КС обяви за противоконституционни глобите за работници без трудов договор

Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби от Кодекса на труда, касаещи  въвеждането на  глоби за работници без трудов договор, както и неправомерно завишените критерии за представителност в тристранния съвет към работодателските и синдикални организации.

Има още

Държавен вестник бр.47 от 22.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 47 от 22.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Хижи и спортни обекти ще могат да се отдават под наем на фондации и федерации

Хижи и спортни обекти и с национално значение вече да могат да се отдават под наем на фондации и спортни федерации, предвиждат промени в Закона за физическото възпитание и спорта, одобрени на първо четене от Народното събрание. Облекчава се режимът за преотстъпване на спортните обекти на спортни клубове и федерации, като това вече няма да става с търг или конкурс, а чрез преотстъпване на право на ползване.

Има още

Решение на съда в Люксембург относно правото на отпуск по болест

Работник, който е станал неработоспособен по време на платения си годишен отпуск, има право да ползва по-късно отпуск със същата продължителност като тази на отпуска по болест.Това право се предоставя независимо от момента, в който е настъпила неработоспособността.

Има още

Регламент № 282/2011 относно ЗДДС

Регламент № 282/2011  за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент 282/2011) изменя Регламент (ЕО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Целта на този регламент е да се постигне еднакво прилагане на действащата система на ДДС чрез установяване на правила за прилагане на Директива 2006/112/ЕО, и по-специално по отношение данъчно-задължените лица, доставката на услуги и стоки и мястото на облагаемите доставка. Регламент 282/2011 отразява промените, приети с Директива 2008/8/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение мястото на изпълнение на доставка на услуги. В тази връзка същият изяснява някои понятия като „място на установяване на стопанска дейност“, „постоянен обект“, „постоянен адрес“ и „обичайно местоживеене“, въвежда правила относно определянето на мястото на извършване на доставки на услуги във връзка със статута, качеството и местоположение на получателя и други подобни правила.

Има още

ВКС насрочи за 22 юни делото на Михаил Лещарски

На 22 юни ВКС ще гледа делото на подсъдимия Михаил Лещарски, обвинен за убийството на Елена Трифонова. Софийският окръжен съд го осъди за извършеното престъпление на „доживотен затвор без замяна”, но апелативният измени наказанието на „доживотен затвор”.

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Лещарски, който отрича да е извършил убийството. В жалбата си твърди, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и иска делото да бъде върнато за ново разглеждане на досъдебното производство.

Линк към по-стара публикация, по темата за  Михаил Лещарски

„Последните промени в закона за обществените поръчки“

Апис България и съюзът на юристите в България Ви канят на Национален семинар „ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“. 

Събитието ще се проведе на 21 юни 2012 г. от 13.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска” № 7.

Лектори по темата са: Елена Димова и Александър Александров – членове на Комисията за защита на конкуренцията.

ТЕМИ: 

Съществени промени в правната уредба при възлагането и обжалването на обществените поръчки.

Практически въпроси и проблемни моменти за възложителите при провеждане и обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате като се обадите на следните телефони:02/988 35 41 и 02/980 48 27.

Предварителни въпроси по темата на: seminar@apis.bg

Семинара можете да проследите и онлайн в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg

Европейският съд уточни изискванията за стоките и услугите, за които се иска защита на марката

Съдът уточнява изискванията за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката. Всъщност тези стоки или услуги трябва да се посочат от заявителя достатъчно ясно и точно, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита.

Има още