Омбудсманът изпрати препоръки до мобилните оператори

Националният омбудсман изпрати писма с препоръки до трите мобилни оператора по повод на многобройни жалби, в които гражданите се оплакват от предприетите действия от тези оператори по прехвърляне на вземанията им към външни фирми.

 


 
 

В писмата си до мобилните оператори националният омбудсман напомня, че съгласно общите им условия за уреждане на взаимоотношенията им с абонатите и потребителите, спорове между страните по договора за услуги и по общите условия могат да се решават чрез непосредствени преговори, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство. „От жалбите до омбудсмана е видно, че не смятате за необходимо да водите преговори с длъжниците си и сами да се опитате да решите спора. Вместо това вземането се предявява за събиране от външни фирми, които чрез собствени методи и похвати събират вземанията ви” – пише Константин Пенчев. Той е категоричен, че такива компании, които държат на търговското си име и престиж, не трябва да се отнасят по този некоректен начин към абонатите си.

 

В препоръките си омбудсманът констатира, че зачестяват случаите, когато се търсят задължения много назад във времето. „Гражданите, особено тези, които смятат финансовите си взаимоотношения с мобилния оператор за уредени, основателно изказват възмущението си, че едва ли не трябва да пазят всяка касова бележка за платена сума, за да докажат правотата си, ако евентуално им се наложи” – пише Константин Пенчев.

 

Обобщавайки проблемите на потребителите, визирани в писмата до мобилните оператори, омбудсманът отправя следните препоръки:
– преди прехвърляне на вземането си, съответният оператор да уведомява потребителя за неплатените задължения и да се опита да решат спора помежду си;
– след прехвърляне на вземането към външна фирма за събиране на вземания, операторът да уведомява длъжника за това.

 

Омбудсманът настоява и да бъде информиран от мобилните оператори за процедурата на всеки от тях за предявяване на вземания към външни фирми, която предприемат при установяване на неплатени в срок задължения за предоставяните от тях услуги.

Вашият коментар