Нов Закон за виното и спиртните напитки

На редовно пленарно заседание, Народното събрание прие на второ четене Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Приоритет на новия ЗВСН е създаването на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането, повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света.

 

Според закона, традиционни български спиртни напитки и продукти са винена, гроздова, джиброва и плодова ракия, ракия от плодови джибри, анасонова спиртна напитка „Мастика”, мента, винен, зърнен и плодов дестилат, според новия закон. Минималното алкохолно съдържание на винената ракия трябва да е 37.5 обемни процента, гроздовата – поне 40 градуса. По-нискоалкохолна може да е ракията от гроздови джибри, за която изискването е минимум 37.5 обемни процента. Алкохолно съдържание 37.5 обемни процента е минимумът, ако напитката се продава за плодова ракия и ракия от плодови джибри. За мастиката минимумът алкохол е 47 обемни процента.

Ако напитките не отговарят на изискванията на закона, глобата е от 3 000 до 30 000 лв.  До 100 000 лева може да стигне санкцията за използване на търговска марка или друго означение на спиртна напитка, от които се създава представа за местен продукт или за внос, а всъщност произходът не е истински.

Между 3000 и 10 000 лева е глобата за физически лица, които използват чуждо име или чужд адрес при етикетиране на вина или лозаро-винарски напитки.

Законът влиза в сила три месеца след обнародване в Държавен вестник. Всички подзаконови нормативни актове ще бъдат обединени в Правилник за прилагане на закона с цел облекчаване на административното регулиране и административния контрол на производителите.

Вашият коментар