Държавен вестник бр.46 от 19.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 46 от 19.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Договора за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., на Договора за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 218 за награждаване на г-жа Юдит Ланг – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 219 за освобождаване на Валерий Иванов Аржентински от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан
УКАЗ № 220 за назначаване на Николай Христов Янков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан
УКАЗ № 221 за назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Либия
УКАЗ № 224 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.
УКАЗ № 225 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7 октомври 2012 г.
УКАЗ № 226 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, област Варна, на 7 октомври 2012 г.
УКАЗ № 227 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, на 7 октомври 2012 г.
УКАЗ № 228 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7 октомври 2012 г.
УКАЗ № 229 за награждаване посмъртно на Пламен Дончев Петков с орден „За храброст“ първа степен
УКАЗ № 231 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от ХLI Народно събрание на 7 юни 2012 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 11 юни 2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 11 юни 2012 г. за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия, приета с Постановление № 184 на Министерския съвет от 2007 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
РЕШЕНИЕ № 472 от 11 юни 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище „Кошарата“, община Угърчин, област Ловеч
РЕШЕНИЕ № 474 от 11 юни 2012 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-3 Ъглен“, разположена в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, и с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен

Министерство на здравеопазването

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за сътрудничество в областта на здравеопазването

Министерство на външните работи

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавния културен институт към министъра на външните работи
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавния културен институт към министъра на външните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
НАРЕДБА № 2096 от 2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 16678 от 16 декември 2011 г. по административно дело № 5693 от 2011 г.
НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, издадена от министъра на земеделието и храните
РЕШЕНИЕ № 1784 от 6 февруари 2012 г. по административно дело № 10417 от 2011 г.

 

Вашият коментар