Специализираният наказателен съд вече с уебсайт

Специализираният наказателен съд (СпНС) вече има интернет страница на адрес http://www.spcc.bg/.

 

Специализираният наказателен съд на Република България е създаден Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник“, брой 1 от 04.01.2011 г.

Предметната подсъдност на СпНС е очертана в разпоредбите на чл.411 а от Наказателно – процесуалния кодекс. Изчерпателно са изброени делата за престъпления, които са подсъдни на Специализирания наказателен съд – основно извършени от организирани престъпни групи или по поръчение на такива и в изпълнение на тяхно решение, но също делата за престъпления които имат връзка с изброените по – горе.

На сайта има информация за дейността на съда, график на делата, може да се направи справка по текущи и приключени производства. Сайтът е все още нов и някои от рубриките засега не са попълнени, но от съда обещават това да стане в най-скоро време.

Вашият коментар