Съдът отмени наредбата за градския транспорт

Административен съд София–град (АССГ) отмени приетата през 2008 г. и впоследствие няколко пъти изменяна и допълнена Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

 

Процесът  срещу наредбата е образуван по жалби на шестима столичани, които оспорват както процедурата по приемането й, така и конкретни разпоредби от нея. В хода на делото е установено, че законоизискуемият срок от 14 дни за обществено обсъждане на нормативния акт е бил приложен само за първоначалния вариант на наредбата, а не за допълненията й през 2009 година. Тогава беше прието, че общинските служители ще ползват безплатни карти за пътуване в градския транспорт, което жалбоподателите са възприели като случай, в който е налице привилегия за общинските служители, основана на заеманото от тях обществено положение.

Административния съд  отказва да се произнесе по текста за тези привилегии, доколкото е обявил за незаконосъобразна цялата наредба поради липса на финансова обосновка и необсъждане на проекта. За пълнота на изложението обаче съдът уточнява, че „когато се въвежда в действие правна норма, предоставяща права на отделна категория лица, които права не са предоставени на други лица, то такава мярка следва да бъде обоснована чрез изложение на мотиви относно нейната необходимост и пропорционалност по начин, който да позволи съдебния контрол относно евентуална проява на дискриминация“.

Съдът намира, че е нарушена нормата на чл. 28 от Закона за нормативните актове, тъй като при обсъждането на проекта за наредбата от компетентния орган не са били приложени мотиви за приемането й, целите, които се поставят, финансов и икономически анализ, както и очаквания резултат от нея.

Съдът стига до извода, че в хода на приемането, изменението и допълнението на наредбата са допуснати съществени процесуални нарушения, които обуславят незаконосъобразността й.

Решението на Административен съд София – град не е окончателно, не се прилага веднага и подлежи на обжалване пред по-горната инстанция ВАС.


Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив