Предложение за данък върху финансовите сделки

В Страсбург депутатите одобриха предложението за данък върху финансовите сделки.

Предложеният данък върху финансовите сделки (FTT) трябва да бъде направен така, че да обхване максимален брой пазарни участници и избягването му да бъде неизгодно, заяви Европейския парламент в становище, гласувано в сряда. В него депутатите призовават също приемането на данъка да не бъде блокирано, дори ако само някои от държавите членки застанат зад него.

Данъчните ставки, предложени от Комисията (0,1% за акции и облигации и 0,01% за деривати), са определени в текста като подходящи.

Линк към резолюцията на Европейския парламент:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0217+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив