Архив за м. май 2012 г.

Тълкувателно решение относно „периодичните плащания“

Понятието „периодични плащания“ по смисъла на чл. 111, б. „в“ от Закона за задълженията и договорите се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви.

Прочети пълния текст на публикацията »

Директива предвижда обществените поръчки да станат онлайн

Нова европейска директива, която в момента се дискутира в Брюксел ще предвижда обявяването на обществени поръчки и подаването на документи – оферти и заявления да става само по електронен път.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр.39 от 22.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 39 от 22.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Прочети пълния текст на публикацията »

Отменя се съдебната такса от 4 %

Състав на Върховния административен съд уважи жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу 4-процентовата съдебна такса за дела с материален интерес (адм. дело № 670/2012 г.). Съдебният състав е приел аргументите на организацията за нарушаване на процедурата по приемането на таксата – за липсата на публичност и недаване на възможност гражданите и заинтересованите организации да дадат своите становища и предложения.

Прочети пълния текст на публикацията »

Парламентът реши билетите за превоз да се издават от фискални устройства

Билетите за превози да се издават от фискални устройства по реда на Наредба номер Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, решиха депутатите при приемането на първо четене на промени в Закона за автомобилните превози.

Прочети пълния текст на публикацията »

„Съдийски вестник“

„Съдийски вестник” е издание на Съюза на българските съдии – официален негов орган през периода 1921 – 1947 г. Излизало под формата на вестник, изданието се е ползвало с широка популярност и авторитет сред юристите и е било трибуна за съдиите и за всички, които са били съпричастни с тяхната работа и проблеми.

Прочети пълния текст на публикацията »

Решение по Тълкувателно дело Nr.6 / 2011 г. ОСГК

Състав на Върховния касационен съд (ВКС),  гражданска колегия, трето отделение с определение № 150 от 10.06.2011 г.  по гражданско дело № 1504/2010 г. е предложил на общото събрание на гражданска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния въпрос, като е спрял производството по делото:

“ Ако недвижим имот е прехвърлен на две лица срещу задължение за издръжка и гледане, което се изпълнява само от единия длъжник може ли кредиторът да развали договора с другия длъжник поради неизпълнение на осн. чл. 87, ал. 3 от ЗЗД или няма това право поради съответното приложение на правилата  на солидарните задължения спрямо неделимото за издръжка и гледане, на осн. чл. 129, ал.2 от ЗЗД.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр.38 от 18.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 38 от 19.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Прочети пълния текст на публикацията »

Парламентът одобри пълната забрана за пушене на закрито

От 1 юни се въвежда пълна забрана за тютюнопушене на закрито във всички обществени места в това число работни места и офиси, както и на стадиони и детски площадки. Това решиха депутатите, като приеха окончателно част от промените в Закона за здравето.

Прочети пълния текст на публикацията »

КС относно правомощието помилване на президента

Даване на задължително тълкуване на чл. 98, т. 11 от Конституцията на Република България относно конституционното правомощие на президента да упражнява правото на помилване,  когато едни и същи лица са избрани за президент и вицепрезидент в два последователни мандата и през първия мандат е бил издаден такъв указ.

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив