Няма да се допуска споразумение при непредпазливо причинена смърт

Парламентът прие на първо четене проекта за промени в Наказателния кодекс (НК), внесен от заместник-председателя на Народното събрание Анастас Анастасов, посветен на увеличаване на наказателната отговорност за причинители на тежки пътно-транспортни произшествия.  От гласувалите 91 депутати, 82-ма бяха „за“ проекта, 9 се въздържаха.

 

Проектът на Анастасов е в изпълнение на обещанието, дадено от вицепремиера Цветан Цветанов на роднини на жертви на катастрофи, да се премахне възможността за леки присъди на шофьорите, причинили смърт на пътя, най-вече като се елиминира възможността за споразумение с прокуратурата, одобрено от съда.

С преходни разпоредби към законопроекта се променя и Наказателно-процесуалният кодекс (НПК), като в чл. 381, ал. 2 изрично се записва, че споразумение не се допуска за всяко престъпление, с което е причинена смърт, а не само за тежките умишлени престъпления, които в момента са посочени в този текст по раздели. Предвижда се в чл. 68, ал. 1 НПК да се запише също така, че за всяко престъпление, с което е причинена смърт, прокурорът ще може да налага забрана за обвиняемия да напуска България.

Наказанието за причиняване на смърт по непредпазливост от водач на МПС или на друго транспортно средство, когато е в особено тежки случаи, занапред ще се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години (чл. 343, ал. 1 б. „в“ НК). Към по-тежко квалифицираните случаи по ал. 3 се прибавят и управляване на превозно средство без нужната правоспособност, както и пътно-транспортно произшествие, причинено на пешеходна пътека. В тези случаи се завишават и наказанията за причиняване на средна или тежка телесна повреда.

Не беше приет на първо четене проектът на Михаил Миков  за промени в Нaказателния кодекс, с които да се увеличат възможностите за конфискация по реда на НК при извършено престъпление. Според Миков това е това е правилният и по-ефективният път за отнемане на имуществото на организираната престъпност, вместо приемането на закона за гражданската конфискация,  предложен от управляващите.

Вашият коментар