Европейския съд относно достъпа до информация на работник

Законодателството на Съюза не предвижда право на работник — който твърди по правдоподобен начин, че отговаря на условията, посочени в обява за работа, и чиято кандидатура е отхвърлена, — да получи достъп до информация, посочваща дали при приключване на процедурата за назначаване работодателят е назначил друг кандидат.

Пълният отказ за достъп до тази информация обаче може да се окаже едно от обстоятелствата, които трябва да се вземат предвид при доказването на фактите, от които може да бъде заключено, че е налице дискриминация.

Има още

ТР относно легитимацията при оспорване на уволнението

Надлежен ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 2, изречение първо КТ, е работодателят, а не горестоящият спрямо него орган.

 

 

Има още

Държавен вестник бр.30 от 18.04.2012 г.

Държавен вестник, брой 30 от 18.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

НАП относно данъчното третиране на отстъпено право на строеж

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-3684 от 20.12.2011 г. относно данъчно третиране на отстъпено право на строеж съгласно Закона за данък върху добавената стойност Има още

Предстоящи промени в Търговския закон

Проект за изменение на Търговския законпубликуван на страницата на Министерството на правосъдието предвижда плащанията по търговски сделки да се извършват в 30-дневен срок от получаване на фактурата. Сега в закона няма задължение за своевременно плащане и това е причина за огромна междуфирмена задлъжнялост, както и за неплащане от централната и местната власт.

Има още

ТР относно престъплението „изнудване“

1. Не следва да се отнема в полза на държавата, на основание чл. 307а НК, предметът на престъплението, когато парите са осигурени от изнудваното лице, от службите на МВР, или на ДАНС.

2. Лекарите, които не изпълняват ръководни функции или функции по управление на чуждо имущество, не са длъжностни лица, по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. „б“ НК.

Има още

НС прие на първо четене забраната пушене на обществени места

Парламентът прие на първо четене поправките в Закона за здравето, които регламентират пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни тази година. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. В залата гласуваха общо 133-ма народни представители, от които 99 „за“, 4-ма „против“ и 10 „въздържал се“.

 

Има още

Комисия ще утвърждава кандидатите за приемни семейства

Утвърждаването на кандидатите за приемно семейство ще се извършва от Комисия по приемна грижа, която се създава към регионалната дирекция за социално подпомагане, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за социално подпомагане, с които се изменя Законът за закрила на детето.

Има още

Държавен вестник бр.29 от 10.04.2012г.

Държавен вестник, брой 29 от 10.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още