НС прие на първо четене забраната пушене на обществени места

Парламентът прие на първо четене поправките в Закона за здравето, които регламентират пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни тази година. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. В залата гласуваха общо 133-ма народни представители, от които 99 „за“, 4-ма „против“ и 10 „въздържал се“.

 

Промените забраняват тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити обществени места – дворове на училища, детски ясли и градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученически общежития.

По изключение се предвижда  тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.

Между първо и второ четене ще бъде въведена забрана за пушене и в закритите обществени работни места, както и в офисите. В момента  изрично забрана няма.

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова  е твърдо против ограничението  да не важи за заведения след 22.00 часа. Атанасова уточни, че външните градини на ресторанти, кафета не влизат в обхвата на забраната. Контролиращият орган по изпълнение на закона и занапред ще бъдат районните здравни инспекции. НС би могло да обсъди предложения за завишаване на санкциите.

С промените в закона се забранява продажба на енергийни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно състояние, на територията на детски градини, училища, общежития за ученици и лечебни заведения, както и на спортни прояви и на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици. Освен това се предвижда забрана за реклама на енергийни напитки, която е насочена към лица под 18-годишна възраст.

Законопроектът предвижда да бъдат закрити детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК), а освидетелстването и преосвидетелстването на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК с участието на специалист по детски болести.

 

 

Вашият коментар