Европейската комисия поиска от България да въведе ДДС за държавните съдебни изпълнители

Европейската комисия отправи официално искане към България да наложи данък добавена стойност (ДДС) върху дейността на държавните съдебни изпълнители.

 

 

 

В България функционират два вида съдебни изпълнители — държавни, които са служители на районните съдилища и частни, които упражняват дейността си независимо.

Според българското законодателство единствено дейността на частните съдебни изпълнители се облага с ДДС.

Комисията е на мнение, че подобно положение е несъвместимо с европейското законодателство в областта на ДДС. То предвижда публичните органи да бъдат облагани с ДДС за дейността, която изпълняват в това свое качество, тъй като в противен случай може да се стигне до нарушаване на конкуренцията.

Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява втори етап от процедурата за нарушение. Ако в рамките на два месеца правилата не бъдат приведени в съответствие, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.


 

 

 

 

 

 

Вашият коментар