Държавен вестник бр.31 от 20.04.2012 г.

Държавен вестник, брой 31 от 20.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения
ЗАКОН за младежта
РЕШЕНИЕ за попълване на състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промени в ръководството и състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването

Президент на републиката

УКАЗ № 150 за назначаване на Светлан Христов Стоев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция
УКАЗ № 151 за награждаване на Йорданка Любчова Донкова с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 159 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 11 април 2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012 г.
РЕШЕНИE на НС от 15.02.2012 г. за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 6 април 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
РЕШЕНИЕ № 287 от 11 април 2012 г. за приемане на План за управление на Природен парк „Персина“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и водене на регистри на производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и водене на регистри на производителите и контролиращите лица

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

 

Вашият коментар