Държавен вестник бр.30 от 18.04.2012 г.

Държавен вестник, брой 30 от 18.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
РЕШЕНИЕ във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.
РЕШЕНИЕ за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 144 за назначаване на Маргарита Ганева Ганева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република
УКАЗ № 145 за награждаване на г-н Джон Атанасов II с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 146 за награждаване на г-жа Джоан Гедърс с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 149 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 5 април 2012 г. по конституционно дело № 13 от 2011 г.
ЗАКОН за местните данъци и такси

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 6 април 2012 г. за допълнение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 на Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г., в раздел „Област Хасково“ ред „Община Харманли“ се изменя така:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 6 април 2012 г. за изменение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
РЕШЕНИЕ № 273 от 6 април 2012 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 276 от 6 април 2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 279 от 6 април 2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Хемус“ Софийски околовръстен път – пътен възел „Яна“, участък от км 0+000 до км 8+460″, в землището на с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община
РЕШЕНИЕ № 286 от 6 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена“, участък „Магстрой“, разположено в землищата на с. Студена и с. Витошко, община Перник, област Перник, на „Магстрой“ – ООД, София

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а“ от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на образованието, младежта и науката

МЕМОРАНДУМ за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа между Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси – Република Гърция, Министерството на образованието и науката – Република Албания, Министерството на съобщенията и транспорта – Босна и Херцеговина, Министерството на образованието, младежта и науката – Република България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Република България, Генералния секретариат за изследвания и технологии, Министерството на информационното общество и администрацията – Република Македония, Академията на науките на Молдова – Република Молдова, Министерството на науката – Черна гора, Националната служба за научни изследвания – Румъния, Министерството на образованието и науката Република Сърбия, и Съвета по научни и технологични изследвания наТурция – Република Турция

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
НАРЕДБА № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Поправка

РЕШЕНИЕ № 748 на МС от 7.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище „Диканите“, участък „Вакарелец“, разположено в землищата на с. Горна Диканя, с. Долна Диканя и с. Мечкул, община Радомир, област Перник

 

Вашият коментар