Държавен вестник бр.28 от 06.04.2012г.

Държавен вестник, брой 28 от 06.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Президент на републиката

УКАЗ № 129 за награждаване на проф. д-р Тацуро Мацумае с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 131 за освобождаване на Раковски Симеонов Лашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония
УКАЗ № 132 за назначаване на Иван Великов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония
УКАЗ № 133 за освобождаване на Стефан Николов Апостолов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, в Република Парагвай и в Източна република Уругвай със седалище в Буенос Айрес
УКАЗ № 134 за освобождаване на Иван Стоянов Сираков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хърватия
УКАЗ № 135 за освобождаване на Иван Ангелов Найденов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша и в Република Латвия със седалище във Варшава
УКАЗ № 136 за освобождаване на Иван Голубинов Цветков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция
УКАЗ № 137 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, в Република Хондурас, в Република Коста Рика, в Република Панама, в Република Гватемала, в Белиз, в Република Никарагуа и в Република Ел Салвадор със седалище в Мексико
УКАЗ № 138 за освобождаване на Чавдар Младенов Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, в Ямайка и в Доминиканската република
УКАЗ № 139 за освобождаване на Захари Митев Радуков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 26 март 2012 г. по конституционно дело № 14 от 2011 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 2 април 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
РЕШЕНИЕ № 256 от 30 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Крачола“, участък „Централен“, разположено в землищата на с. Бояджик и с. Гълъбинци, община „Тунджа“, област Ямбол, на „Пътна компания“ – АД, Бургас

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 27 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Централна избирателна комисия

Решение № 1745-НС от 2 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Дванадесети многомандатен изборен район – Монтана, Златко Димитров Тодоров от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Пламен Георгиев Цеков
Решение № 1746-НС от 2 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София, Едуард Иванов Стойчев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Михаил Владимиров Владов
Решение № 1747-НС от 2 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Шести многомандатен изборен район – Враца, Мирослав Петков Маринов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Николай Горанов Коцев

Поправка

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи

 

Вашият коментар